pátek 8. dubna 2016

LIAR, LIAR
,Bůh zničí ty, kdo mluví lež'
(Žalm 5:6 viz Zjevení 22:15) 
 Řekli jste někdy něco nepravdivého, nějakou lež. Malou, velkou, přátelskou, nebo jen upravenou pravdu, abyste například lépe vypadali?
Zamysleli jste se proč?

Lži a nepravdy se stávají součástmi našeho života od mala. Začne to, když nám maminka zakáže jíst tu čokoládu, ale my to nevydržíme a přece jen si dáme a potom, když se nás ptá zapíráme a zapíráme. Maminka sice ví, že jsme ji snědli, potrestá nás, nebo také ne, jenže my to stále zkoušíme dál a dál. Jsme prostě zvědaví. A dokud nám to prochází, nezáleží na tom, jestli je to špatné. A potom už je to jednoduché. Snažíme se vypadat dobře před parou, nebo před spolužáky a tak si trošku upravíme pravdu. Pokračuje to falešnými omluvenkami, přespáváním u kluků a ne u kamarádek, nebo také tím, že řekneme, že na té party přece nebude alkohol a i kdyby, vůbec ho nebudeme pít. Kdy to ale skončí?


Zkuste se teď zamyslet nad svou poslední lží, malou nepravdou, nebo neúplnou pravdou. Bylo to potřebné? Myslím si, že ve většině případů si řeknete, že ne. Ukáže se totiž, že se to dalo v pohodě vyřešit jinak a bez lhaní.


Je jedno jak moc dobří lháři jsme, pravda vyplave na povrch. Vždy.

Pravda je také osvobozující a to minimálně v tom, že si nemusíte pamatovat, co jste řekli. A to se vyplatí!


Nezáleží ani na tom, jaké máte úmysly. Lež je neomluvitelná.

Když se podíváme například na biblický příběh Ananiáše a Safiry. Tito dva prodali své pole, ukryli část peněz a zbytek šli darovat apoštolům. Chtěli vypadat štědřejší. Apoštol Petr jim řekl ,,Nezklamal jsi lidi, ale Boha!" (Skutky 5:1-10). Ti dva za své činy byli usmrceni Boží rukou.


Ať už jste věřící, nebo ne. Z tohoto příběhu jasně vyplývá, že každá lež bude potrestána. Spravedlivě. 


Samozřejmě existují závažnější a méně závažné lži. Ale my bychom se měli vyhýbat všem lžím!


Zkuste si to. Týden nelhat. Dá to zabrat, někdy si to totiž ani neuvědomíme a to je na tom to nejhorší. 


Je potřeba si uvědomit, že mluvit pravdu neznamená, že můžeme prozradit všechno všem. I Ježíš u Matouše 7:6 nás varuje: ,Nedávejte psům, co je svaté, ani neházejte své perly před vepře, aby se neobrátili a neroztrhali vás'.


Ježíš svým učedníkům radil, aby byli ,, obezřetní, jako hadi", ale přitom ,,nevinní, jako holubice" (Matouš 10:16, Jan 15:19). Ani on vždy neodhaloval celou pravdu obzvláště, pokud to mohlo ublížit jemu, nebo jeho učedníkům.


Pokusme se ho napodobit! Jít v jeho stopách tak, jak je to správné a nejlepší!

Nezáleží na tom, zda-li tomu věříte, nebo ne. Je to důležitá a opomíjená rada pro všechny.


Věřte mi, nelhat je náročný, ale skvělý a osvobozující.


S láskou, T.Žádné komentáře:

Okomentovat